Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - Altimetry - DMR 5G. Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th generation (DMR 5G) in ETRS89-TMzn, EVRS

.
Product information
NameZABAGED® - Altimetry - DMR 5G. Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th generation (DMR 5G) in ETRS89-TMzn, EVRS
Commercial code641111
Export unit2 x 2 km tile
Unit priceNo charges
Export formatsLAZ
Coordinate systemsETRS89 / UTM zone 33N (N-E), EVRF2007 height
Distribution        
Product descriptionDigitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
Update cycle - update statusDMR 5G je Zeměměřickým úřadem průběžně verifikován v souvislosti s plošnou aktualizací Základní báze geografických dat České republiky a aktualizován metodami digitální stereofotogrammetrie a na vybraných územích i metodou leteckého laserového skenování.
Verification status
Update state
Conditions applying to access and useNo charges
Creative Commons CC BY 4.0 License
According to Regulation No 31/1995 Sb.
View data Web map application
WMS service
Data download Atom service
Pre-defined files download - selection above the map
Contact - product informationLand Survey Office, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2023-06-10
Information last update:
2023-10-12
.
.