Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishKatastrální mapy

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy.

vektorové výdejní formáty
Data pochází z katastrální mapy, konkrétně obsahují KMD a DKM. Data DKM a KMD jsou aktualizována průběžně a jsou stará cca 2 hodiny, do produktu Katastrální mapa - vektorová se promítají jednou měsíčně (pro formát vfk), čtvrtletně (pro formát vkm), týdně (formát shp) nebo denně (formát dgn a dxf). Po souborech
 • shp
 • dgnV7
 • dxf
 • vfk po k.ú
 • vkm
rastrové výdejní formáty
Data pochází z analogové katastrální mapy. Analogová mapa je aktualizována jednou ročně, ale v případě velkého počtu změn může být aktualizována častěji. Do produktu Katastrální mapa - rastrová se změny promítají jednou měsíčně. E-shop
 • cit  

 •    
     
     
     
     
     

Katastrální mapa je součástí údajů z KN, které poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů, průběžně dodávaných katastrálními pracovišti nebo požádat o hromadný výdej údajů ve standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě rastrových souborů.

Vstupem do aplikace Nahlížení do KN je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů.

Poslední aktualizace: 24.06.2021
Poslední revize: